Wetten en normen

ToegankelijkheidToegankelijkheid in Nederland

De toegankelijkheid van gebouwen is in Nederland vastgelegd in een wet, de NEN 1814.  De regelgeving is dan gebaseerd op de situatie vooraf. Dan kun je denken aan de eisen die gesteld worden aan een pand, gebouw of openbaar gebouw.

Ook zijn er regels waar men zich achteraf aan dient te houden. Deze regels gaan over het handhaven van de toegankelijkheidseis: Wat gebeurt er wanneer iemand in een niet of slecht toegankelijke situatie belandt?

Dit valt onder de Wet Gelijke Behandeling op Grond van Handicap of Gelijke Behandeling.

De regelgeving vooraf staat beschreven in het Bouwbesluit. Iedereen vindt het logisch dat elk gebouw en iedere woning toegankelijk zou moeten zijn voor iedereen. Helaas is he tin de praktijk zo, dat dit niet voor iedereen geldt.

De overheid heeft wetten en regels opgesteld welke de ontwerpers van nieuw te bouwen panden verplicht stellen, e bouwen naar de behoeften van iedereen. Je kunt je voorstellen dat deze regels, vastgelegd in het Bouwbesluit regelmatig dienen te worden aangepast. De samenleving verandert immers ook. Ouderen blijven langer zelfstandig in hun eigen huis wonen bijvoorbeeld.

De regels in het Bouwbesluit zijn eisen waar een gebouw minimaal aan moet voldoen.