Slechthorend en naar school

Slechthorend en naar schoolDe ontwikkeling van een kind kan worden belemmerd door gehoorverlies. Wanneer je kind slechthorend is en naar school gaat, kan het daarom zijn dat hij hierdoor meer begeleiding nodig heeft bij het leren en functioneren op school.

Dit kan gaan om extra ondersteuning op de basisschool of om plaatsing op een cluster 2 school. Een cluster 2 school is een school voor kinderen met ernstige spraak- taal-, en/of gehoorproblemen. Op een cluster 2 school krijgt een kind extra ondersteuning zoals logopedie. Het grote voordeel van een cluster 2 school is natuurlijk dat leerkrachten gespecialiseerd zijn in werken met kinderen met een specifiek probleem. Dit noemen we ook wel “onderwijs op maat”. Het lesmateriaal sluit aan op de behoeften en de belevingswereld van het kind. De logopedist die werkt met de kinderen op een cluster 2 school, heeft nauw contact met de leerkracht. Al hetgeen een kind geleerd heeft bij logopedie, kan daarom snel en gemakkelijk worden geoefend in de klas.

Cluster 2 school voor kinderen met auditieve stoornis

Ook is het op een cluster 2 school makkelijker om technische hulpmiddelen in te zetten in de klas. Een slechthorend kind kan een cluster 2 school prettig vinden omdat het dan in contact komt met kinderen die ook een gehoorprobleem hebben. Dit geeft een gevoel van herkenning en veiligheid.

Het grote voordeel van een cluster 2 school is natuurlijk dat leerkrachten gespecialiseerd zijn in werken met kinderen met een specifiek probleem, ook wel “onderwijs op maat” genoemd. Het lesmateriaal sluit aan op de behoefte en de belevingswereld van het kind.

De logopedist die werkt met kinderen op een cluster 2 school, heeft nauw contact met de leerkracht. Al hetgeen een kind geleerd heeft bij logopedie kan daarom direct en gemakkelijk worden geoefend in de klas.