Pardon? Sorry?

Het zijn twee woordjes die standaard tot mijn vocabulaire behoren. telkens als ik iemand niet versta, volgt een van de twee woordjes en luister ik nog geconcentreerder naar mijn gesprekspartner..de ene keer succesvoller dan de andere keer. Dat hangt ook hoe bekend mijn gesprekspartner is wat betreft mijn handicap. Want ik loop er niet mee te koop. Al zien ze aan het ene oor een gehoortoestel….dat het andere totaal doof is kunnen ze niet zien en/of weten.

Winkelpersoneel

In winkels staan vaak wat schuchtere meisjes achter de kassa. Met een stemvolume welke voor een goedhorend persoon soms al lastig is te verstaan, staan ze je verlegen te woord. Als je het dan niet hebt verstaan en dus een “pardon?” of een ‘sorry?” laat volgen doen ze meestal nog wel een tweede of derde poging. Maar vaak lijken ze nog meer verlegen te worden en in plaats van dat ze duidelijker gaan praten gaan ze zachter praten. Een heel enkele keer staat zo’n meisje schaapachtig haar ogen weg te draaien en zie je haar irritatie. Ik kan me er niet meer druk om maken…de klant is koning toch! En weet zo’n kind veel. Dat de “gezellige” achtergrondmuziek in de winkels vaak ook niet echt helpt is al ruim bekend.

Verjaardagen

Op verjaardagen is dat weer heel verschillend. Mensen die bekend zijn met mijn slechthorendheid zorgen dat ze aan mijn “goede” kant gaan zitten om derhalve de kans op niet verstaan te worden, te verkleinen. En bij een “pardon” of een “sorry?” beginnen ze overnieuw. Mensen die niet van mijn slechthorendheid weten worden meestal door degene die dit wel doen er op gewezen. Begrip is het gevolg..dat ze een gesprek dan maar uit de weg gaan ook. Ik kan me er niet druk om maken en begrijp het vaak wel.

Stemherkenning

Wat me vaak wel weer verbaast, is dat ik stemmen die ik herken, beter kan verstaan. Zo zijn de stemmen van mijn gezin me zo vertrouwd dat ik veel minder een “pardon?” of “sorry?” hoef te laten volgen. Ook als ik me langer in een gezelschap begeef lijkt het net alsof ik de stemmen beter kan verstaan. Ik heb hier geen verklaring voor…of het moet toch mijn eigen onzekerheid zijn die langzaam op zo een avond weg alt.

Hoe dan ook: De woordjes “pardon?” en “sorry?” zullen dagelijks door mij gebezigd worden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.