Onze Missie

Zeker een op de zeven inwoners van Nederland kampt met een gehoorprobleem. De verwachting is dat dit aantal in de toekomst snel zal gaan stijgen. Dit betekent dat veel mensen die actief meedoen in de maatschappij, dit doen met een gehoorbeperking. Vaak vraagt dit om aanpassingen, hulpmiddelen of een aangepaste agenda.

Onze missie

Mensen bewustmaken van het feit dat zij een grote rol kunnen spelen in het creëren van een toegankelijk Nederland voor de grote groep mensen met een gehoorbeperking

en:

Mensen met een gehoorbeperking de kracht geven zodat zij zichzelf midden in de maatschappij  durven te plaatsen.